Prijavite se

Pošaljite nam svoju prijavu

Za izlagače

PRIJAVA

Za kongres se možete prijaviti kao sudionik ili kao izlagač. Izlagači imaju priliku dati svoj doprinos kongresu kroz vlastito usmeno ili postersko izlaganje, dok je sudionicima omogućen pristup cjelokupnom programu kongresa.

Svoju prijavu za kongres kao sudionik možete obaviti do 22. listopada 2017. u 23:59 tako da ispunite prijavni obrazac.

Kao izlagači svoje radove možete prijaviti na jednu od pet podtema u sklopu ovogodišnjeg kongresa: Geoekološki izazovi, Funkcionalni gradski promet, Suvremeni urbani turizam, Revitalizacija kroz prenamjenu, Pametni gradovi

Za sve vrste izlaganja nužno je poslati sažetak koji treba imati 300-500 riječi pisanih na hrvatskom i engleskom jeziku. Tekst sažetka treba sadržavati naslov, uvod, cilj, metode, rezultate (ukoliko se radi o istraživačkom radu) i zaključak. Na kraju sažetka treba navesti 5-10 stručnih referenci korištenih za pisanje rada.

Usmeno izlaganje rada uključuje prezentaciju izrađenu u nekom programu (PowerPoint, Prezi i sl.) u trajanju od 15 minuta. Nakon četiri studentska izlaganja za svaku podtemu, uslijediti će rasprava vođena od strane stručnog odbora.

Izlaganje postera uključuje usmeno predstavljanje ispred izrađenog postera u vrijeme koje bude naznačeno prema rasporedu. Informacije o dimenzijama i izradi postera stići će na e-mail adresu prijavitelja najkasnije do 20. listopada 2017. Sredstva za postavljanje postera biti će osigurana, a konačan izgled postera treba biti poslan najkasnije 27. listopada 2017.

Rok za slanje sažetaka je 15. listopada 2017. u 23:59. Kada prijave za slanje sažetaka završe, organizacijski odbor će 20. listopada poslati odgovor prijaviteljima o prihvaćenim ili odbijenim radovima.

Znanstveni odbor će recenzirati odabrane radove koji će onda biti objavljeni u zborniku sažetaka.

Cijena Kotizacije

Sudionici

80kn

 • Obroci
 • Kave
 • Knjižica
 • Akreditacija
 • Zahvalnica
 • Stručni teren
Izlagači

40kn

 • Obroci
 • Kave
 • Knjižica
 • Akreditacija
 • Zahvalnica
 • Stručni teren

PODACI ZA UPLATU

Uplata kotizacije trebala bi biti izvršena najkasnije 10 dana nakon prijave.

Klub studenata geografije Zagreb, Marulićev trg 19/II, 10000 Zagreb
IBAN (broj računa primatelja): HR9523600001101662774